Translate

diumenge, 31 de maig del 2015

Pregària a Déu Esperit Sant

Oh, Esperit Sant, amor del Pare i del Fill,
inspireu sempre el que hem de pensar,
el que hem de dir,
el que hem de callar,
com hem d’actuar,
el que hem de fer per a glòria de Déu,
bé de la humanitat,
i la nostra santificació.
Esperit Sant, doneu-me
agudesa per entendre,
capacitat per retenir,
mètode i facultat per aprendre,
subtilesa per interpretar,
gràcia i eficàcia per parlar.
Doneu-me encert en començar,
direcció en progressar
i perfecció en acabar.

2 comentaris: