Translate

diumenge, 31 de maig del 2015

El Sant Rosari

En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.
Obriu-me els llavis, Senyor.
I proclamaré la vostra lloança.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
Senyor, venir a ajudar-nos
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles. Amén.

Oferiment
Senyor Déu nostre, dirigiu i encamineu tots els nostres pensaments, paraules i obres a major honra i glòria vostra. I vós, Verge Santíssima, obtingueu-nos del vostre Fill que amb tota atenció i devoció puguem dir el vostre Santíssim Rosari, el qual us oferim per exaltació de la Santa Fe catòlica, per les nostres necessitats espirituals i temporals, i pel bé i sufragi dels vius i difunts que siguin més del vostre grat i de la vostra principal obligació.
En els misteris que s’han de contemplar avui són:
- Dilluns i dissabte; els de Goig.
- Dijous: els de Llum.
- Dimarts i divendres: els de Dolor.
- Dimecres i diumenge: els de Glória

Misteri de Goig
El primer misteri de goig és l’Encarnació del Fill de Déu en les entranyes de la Verge Maria.
Parenostre, deu Avemaries i Glória (A cada misteri)
El segon misteri de Goig és la visitació de Maria Santíssima a la seva cosina Santa Elisabet.
El tercer misteri de Goig és el Naixement de Nostre Senyor Jesucrist a la Cova de Betlem.
El quart misteri de goig és la Presentació de l’Infant Jesús al Temple.
El cinquè misteri de goig és el trobament de l’Infant Jesús entre els doctors de la Llei.

Misteris de Dolor
El primer misteri de dolor és l’Oració de Nostre Senyor Jesucrist en l’Hort de Getsemaní,
El segon misteri de dolor és l’Assotament de Jesús lligat a una columna.
El tercer misteri de dolor és la Coronació d’espines.
El quart misteri de dolor és la Pujada de Jesucrist al Calvari amb al creu al coll.
El cinquè misteri de dolor és la Crucificació i mort de Jesús a la creu.

Misteris de Llum
El primer misteri de llum és el Bateig de Jesús al Jordà.
El segon misteri de llum és la Presència de Jesús a les Bodes de Canà.
El tercer misteri de llum és l’Anunci del Regne de Déu..
El quart misteri de llum és la Transfiguració de Jesús al Tabor.
El cinquè misteri de llum és la Institució de l’Eucaristia.

Misteris de Glòria
El primer misteri de glòria és la Resurrecció de Crist Senyor Nostre.
El segon misteri de glòria és l’Ascensió de Nostre Senyor Jesucrist al cel.
El tercer misteri de glòria és la Vinguda de l’Esperit Sant en forma de llengües de foc.
El quart misteri de glòria és l’Assumpció de Maria Santíssima en cos i ànima al cel.
El cinquè misteri de glòria és la Coronació de la Verge Maria per Reina i Senyora de cel i terra.

Acció de gràcies
Infinites gràcies us donem, sobirana Princesa, pels favors que cada dia rebem de la vostra generosa mà, vulgueu, Senyora, tenir-nos ara i sempre sota la vostra protecció i empar, i per més obligar-vos us saludem amb una Salve (Déu vos salve Reina i Mare).

Lletania de Maria Santíssima
Senyor, tingueu pietat.
            Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
            Crist, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
            Senyor, tingueu pietat.
Crist, oïu-nos.
            Crist, oïu-nos.
Crist, escolteu-nos.
Crist, escolteu-nos.
Pare celestial, Déu,
tingueu pietat de nosaltres.
Déu, Fill redemptor del món.
            Tingueu pietat.
Déu, Esperit Sant.
            Tingueu pietat.
Santa Trinitat, un sol Déu,
            Tingueu pietat.
Santa Maria,
            pregueu per nosaltres.
Santa Mare de Déu.
            pregueu per nosaltres.
Santa Verge de les verges.
            pregueu per nosaltres.
Mare del Crist.
            pregueu per nosaltres.
Mare de l’Església.
            pregueu per nosaltres.
Mare de la divina gràcia.
            pregueu per nosaltres.
Mare puríssima.
            pregueu per nosaltres.
Mare castíssima.
            pregueu per nosaltres.
Mare virginal.
            pregueu per nosaltres.
Mare intacta.
            pregueu per nosaltres.
Mare immaculada.
            pregueu per nosaltres.
Mare amable.
            pregueu per nosaltres.
Mare admirable.
            pregueu per nosaltres.
Mare del bon consell
            pregueu per nosaltres.
Mare del Creador.
            pregueu per nosaltres.
Mare del Salvador.
            pregueu per nosaltres.

Verge prudentíssima.
            pregueu per nosaltres.
Verge venerable,
            pregueu per nosaltres.
Verge predicable.
            pregueu per nosaltres.
Verga potent.
            pregueu per nosaltres.
Verge clement.
            pregueu per nosaltres.
Verge fidel.
            pregueu per nosaltres.

Mirall de justícia.
            pregueu per nosaltres.
Seu de la saviesa.
            pregueu per nosaltres.
Causa de la nostra alegria.
            pregueu per nosaltres.
Vas espiritual.
            pregueu per nosaltres.
Vos honorable.
            pregueu per nosaltres.
Vos insigne de devoció.
            pregueu per nosaltres.
Rosa mística.
            pregueu per nosaltres.

Torre de David.
            pregueu per nosaltres.
Torre de marfil.
            pregueu per nosaltres.
Casa daurada.
            pregueu per nosaltres.
Arca de l’aliança.
            pregueu per nosaltres.
Porta del cel.
            pregueu per nosaltres.
Estel del matí.
            pregueu per nosaltres.
Salut dels malalts.
            pregueu per nosaltres.
Refugi dels pecadors.
            pregueu per nosaltres.
Consoladora dels afligits.
            pregueu per nosaltres.
Auxili dels cristians.
            pregueu per nosaltres.
Reina dels Àngels.
            pregueu per nosaltres.
Reina dels Patriarques.
            pregueu per nosaltres.
Reina dels Profetes.
            pregueu per nosaltres.
Reina dels Apòstols.
            pregueu per nosaltres.
Reina dels Màrtirs.
            pregueu per nosaltres.
Reina dels Confessors.
            pregueu per nosaltres.
Reina de les Verges.
            pregueu per nosaltres.
Reina de tots els Sants.
            pregueu per nosaltres.
Reina concebuda sens pecat original.
            pregueu per nosaltres.
Reina del Cel assumpta.
            pregueu per nosaltres.
Reina dels sacratíssim Rosari.
            pregueu per nosaltres.
Reina de la família.
            pregueu per nosaltres.
Reina de la pau.
            pregueu per nosaltres.

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món.
            Perdoneu-nos, Senyor.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món.
            Escolteu-nos, Senyor.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món.
Pregueu per nosaltres santa Mare de Déu.
            Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Oració
Preguem. Concediu, Senyor Déu, als vostre servents que frueixin de salut perpètua en l’ànima i en el cos, i per la gloriosa intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, siguin ara alliberats de la tristesa, i gaudeixin després l’alegria eterna del cel, per Crist, Senyor nostre. Amén.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada