Translate

dimecres, 27 de maig del 2015

El càntic de Maria

La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
Des d’ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.
El seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.
Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del sol
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
I els rics se’n tornen sense res.
Ha protegit Israel, el seu servent,
con ho havia promès als nostres pares;
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i la seva descendència per sempre.

(Lc 1,46-55)

1 comentari: