Translate

divendres, 19 de juny del 2015

Pregària cristiana amb la creació

Us lloem, Pare, amb totes les vostres criatures,
que van sortir de la vostra mà poderosa.
Són vostres, i plenes de la vostra presència i de la vostra tendresa.
Lloat sigueu.

Fill de Déu, Jesús,
per vós foren creades totes les coses.
Us formàreu en el si maternal de Maria,
us féreu part d’aquesta terra,
i miràreu aquest món amb ulls humans.
Avui sou viu en cada criatura
amb la vostra glòria de ressuscitat.
Lloat sigueu.

Esperit Sant, que amb la vostra llum
orienteu aquest món cap a l’amor del Pare
i acompanyeu el gemec de la creació,
vós viviu també en els nostres cors
per impulsar-nos al bé.
Lloat sigueu.

Senyor U i Tri, comunitat preciosa d’amor infinit,
ensenyeu-nos a contemplar-vos
en la bellesa de l’univers,
on tot ens parla de vós.
Desvetlleu la nostra lloança i la nostra gratitud
per cada ésser que heu creat.
Doneu-nos la gràcia de sentir-nos íntimament units
amb tot el que existeix.

Déu d’amor, mostreu-nos el nostre lloc en aquest món
com a instruments del vostre afecte
envers tots els éssers d’aquesta terra,
perquè cap d’ells no és oblidat davant vostre.
Il·lumineu els amos del poder i del diner
perquè es guardin del pecat de la indiferència,
estimin el bé comú, promoguin els febles,
i tinguin cura d’aquest món que habitem.

Els pobres i la terra estan clamant,
Senyor, preneu-nos a nosaltres amb el vostre poder i la vostra llum,
per a protegir tota vida,
per a preparar un futur millor,
perquè vingui el vostre Regne
de justícia, de pau, d’amor i de bellesa.
Lloat sigueu.
Amén.

(de Laudato si del Sant Pare FRANCESC)

Pregària per la nostra terra

Pare nostre que sou present en tot l’univers
i en la més petita de les vostres criatures,
vós que envolteu amb la vostra tendresa tot el que existeix,
vesseu en nosaltres la força del vostre amor
perquè tinguem cura de la vida i de la bellesa.
Inundeu-nos de pau, perquè visquem com a germans i germanes
sense fer mal a ningú.
Pare dels pobres,
ajudeu-nos a rescatar els abandonats i oblidats d’aquesta terra
que tant valen als vostres ulls.
Guariu les nostres vides,
perquè siguem protectors del món i no pas depredadors,
perquè sembrem formosor
i no pas contaminació i destrucció.
Toqueu els cors
dels qui busquen només beneficis
a costa dels pobres i de la terra.
Ensenyeu-nos a descobrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirats,
a reconèixer que estem profundament units
amb totes les criatures
en el nostre camí cap a la vostra llum infinita.
Gràcies perquè esteu amb nosaltres cada dia.
Encoratgeu-nos, si us plau, en la nostra lluita
per la justícia, l’amor i la pau.


(de Laudato si del Sant Pare FRANCESC)

dijous, 4 de juny del 2015

Viacrucis

Oració preparatòria
Oh Senyor i Pare nostre, feu davallar una abundosa benedicció sobre el nostre poble, que commemora amb aquest exercici del Via Crucis , la mort del vostre Fill. Concediu-nos el perdó, augmenteu-nos la fe, assegureu-nos la redempció eterna.
Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén.

Per la vostra Passió sagrada, 
adorable redemptor, 
perdoneu altra vegada 
aquest pobre pecador.

Després de l’anunci de cada estació es diu el verset;
Us adorem, i us beneïm.
Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

I al final de cada pregària, abans de l’estrofa del cant:
Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
Tingueu pietat de nosaltres.

Primera estació: Jesús és condemnat a mort
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

Jesús, víctima escollida, 
és condemnat a la mort; 
per donar-me eterna vida 
Ell ofereix tan trista sort.

Senyor, feu que comprenguem aquest misteri de la vostra entrega. “Ningú no estima més que el qui dóna la vida pels amics”

Com Pilat no me n’adono 
que el Crist condemna a la creu 
quan judico i abandono 
un germà amb injust menyspreu.

Segona estació: Jesús porta la creu al coll
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

Jesucrist a la creu pesada 
porta a coll per amor meu. 
Jo mateix li he carregada 
en pecar contra mon Déu.

Senyor, ensenyeu-nos el valor de la Santa Creu. Doneu-nos fortalesa per a suportar les contrarietats de la nostra vida i per a seguir sempre, darrera vostra fins al terme del camí.

Nostra creu de cada dia 
a les espatlles portem. 
Amb Jesús fent nostra via 
fins al cim arribarem.

Tercera estació: Jesús cau per primera vegada sota el pes de la creu
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

Jesús per volta primera 
cau de cansament rendit, 
sa creu tornaré lleugera 
si a sos peus caic penedit.

Senyor, que en els moments de prostració i d’angoixa experimentem la força de la vostra gràcia, per emprendre de nou el camí.

Una primera caiguda 
trenca al cor la il·lusió; 
íntim reconfort i ajuda 
rebem amb el sant perdó. 

Quarta estació: Jesús troba la seva Mare Santíssima
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

Al carrer de l’amargura 
Mare i Fill s’han contemplat; 
mira bé, vil criatura, 
quin martiri els has causat.

Oh Verge i Mare Maria, només l’amor us dóna forces per suportar aquesta espasa de dolor. Sortiu-nos també a l’encontre quan la creu ens aclapara i conforteu-nos amb el vostre exemple i amb les vostres gràcies.

Ens acompanya Maria 
des del principi a la fi. 
Amb exemple i coratgia 
ens il·lumina el camí.

Cinquena estació: El Cirineu ajuda Jesús a portar la Creu
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

A Jesús li dóna ajuda 
de mal grat el Cireneu, 
per mes culpes merescuda, 
no voldré portar la creu?

Senyor, ajudeu-nos a portar mútuament les nostres càrregues, complirem la vostra llei. Feu que estiguem sempre a punt per a donar un cop de mà amb senzillesa a tot aquell que necessiti de nosaltres.

Com agrairem nosaltres 
l’ajut que se’ns ofereix? 
Tot hem d’ésser un dia o altre 
cirineus del qui sofreix. 

Sisena estació: La Verònica eixuga la cara de Jesús
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

Verònica compassiva
eixugà el front sagrat 
de la sang, pols i saliva 
amb què jo he profanat.

Senyor, feu-nos sensibles i valents a comprendre els sofriments dels altres i donar-los una eficaç ajuda i signes de tendresa. Que aquest amor deixi en els nostres cors la vostra imatge.

Gest valent d’humil tendresa 
que eixuga la sang i el plor 
en l’ànima deixa impresa 
la imatge de Crist Senyor.

Setena estació: Jesús cau per segona vegada a terra
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

Com la creu és tan pesada, 
defallit cau novament; 
com Jesús cada vegada 
que jo trenco un manament.

Senyor, és ben bé per a vós l’hora del poder de les tenebres. Que també nosaltres des de l’abisme clamarem amb confiança al Pare: aparteu de mi aquest calze, però que no es faci la meva voluntat sinó la vostra.

Caurem una altra vegada 
si de Déu no ens refiem.
Nostra vida escarmentada 
només d’Ell rebrà un nou tremp.

Vuitena estació: Jesús condemna les dones de Jerusalem
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

Jesús a plorar convida 
a les filles de Judà; 
si ploro ma mala vida, 
Jesús em consolarà.

Senyor, que tampoc nosaltres, amb aquest exercici del via crucis, ens planyem, només de vós, sinó que pensem sobretot en nosaltres, que som responsables de tants pecats personals, i que d’alguna manera contribuïm així a augmentar el mal del món.

Res no valen les ploralles 
i els mots de compassió. 
Seran altres les batalles 
per fer un món just i millor.

Novena estació: Jesús cau per tercera vegada a terra
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

Jesús, tercera vegada, 
sense forces ha caigut; 
ai, que cara l’ha pagada 
ma obstinada ingratitud.

Senyor, que no siguin inútils tants sofriments. I feu que, fins i tot la nostra humiliació, en ofendre-us repetidament, serveixi per a apropar-nos més a vós.

Oh persona humiliada 
en la pols del sofriment, 
nova força i alenada faci, 
en Déu, ton cor valent.

Desena estació: Despullem Jesús i li donen a beure fel i vinagre
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

Arrenquem les vestidures 
a l’Anyell immaculat; 
oh faltes meves impures, 
vosaltres l’heu despullat.

Senyor, el vostre deseiximent és total. Sou la víctima puríssima disposada per a la immolació. Que tots nosaltres sapiguem despullar-nos de tot allò que sigui impediment per a la vostra glòria.

El pecat sols deshonra, 
no nueses de vestit. 
Lliure i fort serà tothora 
si de tot m’he deseixit.

Onzena estació: Jesús és clavat en creu
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

Amb furientes martellades 
és Jesús clavat en creu; 
jo sóc qui les ha donades 
amb mes ofenses a Déu.

Senyor, ara que sou enlairat en l’arbre de la creu, atraieu totes les coses cap a vós. En consumar així el vostre sacrifici, glorifiqueu perfectament el Pare, i a tots nosaltres, Senyor, ens atorgueu la Vida. Que sapiguem també oferir-la, juntament amb vós, per a lloança vostra i per la vida del món.

Martells a la creu ens claven
que no saben el que es fan. 
De la terra el Crist alçaven, 
tot adora al seu davant.

Dotzena estació: Jesús mor en la creu
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

Després de llarga agonia 
el bon Jesús ha expirat. 
Davant seu no ploraria 
el gran crim d’haver pecat?

(En aquesta estació, després de la lectura, en comptes de la pregària es fa silenci)

Oh paraules beneïdes, 
testament i comiat. 
Crist morint, les nostres vides 
en ses mans Déu ha acceptat.

Tretzena estació: Jesús és davallat de la Creu
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

Rep Maria amb amargura 
el cos de son Fill diví; 
amb ma vida tan impura 
jo he sigut el seu botxí.

Senyor, vós reposàreu mort en braços de la vostra Mare. Oh Verge i Mare nostra, Maria acolliu-nos també en el vostre si, protegiu-nos, intercediu per nosaltres, ara i en l’hora de la nostra mort.

Ens acull la Verge pura 
en sos braços maternals. 
L’amor sols sempre perdura, 
vencedor de tots els mals.

Darrera estació: Jesús és col·locat en el sepulcre
V. Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.

Dins el sepulcre reposa 
el cos de mon Salvador; 
agraït damunt la llosa 
voldria morir d’amor.

Senyor, si el gra de blat no fos colgat a terra no podria pas néixer la nova espiga. Feu que en el buit, la foscor i el silenci de les nostres proves s’afermi més la nostra esperança en vós.

És l’hora de l’esperança 
l’hora del sepulcre clos.
Nova llum de benaurança 
sorgirà d’eixes foscors.

Oració final
Oh Déu, que amb la preciosa sang del vostre Fill Unigènit heu volgut sacrificar l’estendard de la creu vivificadora concediu-nos, que els qui ens honorem amb la glòria de la santa creu gaudim també sempre de la vostra gràcia. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

(Parenostre, Ave Maria i Glòria)

Victòria, tu regnaràs
oh Creu, tu ens salvaràs.

Tu regnes sobre els homes 
que busquen la veritat.
Oh Creu, font d’on rebrolla 
l’amor i la llibertat.

Tu portes l’alegria 
al poble i al malalt.
Tu ets la llum que ens guia 
vers Crist cabdill immortal.

A l’ombra dels teus braços 
el món la pau buscarà.
Com Crist amb claus per llaços
per tu el cel guanyarà.

dilluns, 1 de juny del 2015

Benedicció de taula

Abans de dinar
Déu i Pare omnipotent,
amb vostra divina paraula
beneïu aquesta taula
i a tots nosaltres. Amén.

Després de l’àpat
Déu i Pare omnipotent,
que ens haveu alimentat
sigueu per sempre
lloat de tots  nosaltres. Amén.

Jaculatòries

Alabat sigui Déu.
Déu meus, us estimo.
Déu meu, tingueu pietat de mi.
Senyor meu i Déu meu.
Pare, a les vostres mans encomano el meu esperit.
Senyor, augmenta la meva fe.
Senyor, vós ho sabeu tot, vós sabeu que jo us estimo.
Sagrat Cor de Jesús, en vós confio.
Santa Maria, pregueu per nosaltres.
Ave Maria puríssima, sens pecat fou concebuda.
Tots els sants i santes de Déu, pregueu per nosaltres.
Sagrat Cor de Jesús, en vós confio.
Cor de Jesús, tingueu pietat de nosaltres.
Cor dolcíssim de Maria, sigueu la salvació mia.
Sigui per sempre beneït i alabat el Santíssim sagrament.
Jesús, Josep i Maria: us dono el cor i l’ànima mia.
Jesús, Josep i Maria: assistiu-me en ma última agonia.
Jesús, Josep i Maria: reposi en pau i amb vosaltres l’ànima mia.
..................