Translate

diumenge, 31 de maig del 2015

Pregària a Déu Esperit Sant

Oh, Esperit Sant, amor del Pare i del Fill,
inspireu sempre el que hem de pensar,
el que hem de dir,
el que hem de callar,
com hem d’actuar,
el que hem de fer per a glòria de Déu,
bé de la humanitat,
i la nostra santificació.
Esperit Sant, doneu-me
agudesa per entendre,
capacitat per retenir,
mètode i facultat per aprendre,
subtilesa per interpretar,
gràcia i eficàcia per parlar.
Doneu-me encert en començar,
direcció en progressar
i perfecció en acabar.

El Sant Rosari

En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.
Obriu-me els llavis, Senyor.
I proclamaré la vostra lloança.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
Senyor, venir a ajudar-nos
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles. Amén.

Oferiment
Senyor Déu nostre, dirigiu i encamineu tots els nostres pensaments, paraules i obres a major honra i glòria vostra. I vós, Verge Santíssima, obtingueu-nos del vostre Fill que amb tota atenció i devoció puguem dir el vostre Santíssim Rosari, el qual us oferim per exaltació de la Santa Fe catòlica, per les nostres necessitats espirituals i temporals, i pel bé i sufragi dels vius i difunts que siguin més del vostre grat i de la vostra principal obligació.
En els misteris que s’han de contemplar avui són:
- Dilluns i dissabte; els de Goig.
- Dijous: els de Llum.
- Dimarts i divendres: els de Dolor.
- Dimecres i diumenge: els de Glória

Misteri de Goig
El primer misteri de goig és l’Encarnació del Fill de Déu en les entranyes de la Verge Maria.
Parenostre, deu Avemaries i Glória (A cada misteri)
El segon misteri de Goig és la visitació de Maria Santíssima a la seva cosina Santa Elisabet.
El tercer misteri de Goig és el Naixement de Nostre Senyor Jesucrist a la Cova de Betlem.
El quart misteri de goig és la Presentació de l’Infant Jesús al Temple.
El cinquè misteri de goig és el trobament de l’Infant Jesús entre els doctors de la Llei.

Misteris de Dolor
El primer misteri de dolor és l’Oració de Nostre Senyor Jesucrist en l’Hort de Getsemaní,
El segon misteri de dolor és l’Assotament de Jesús lligat a una columna.
El tercer misteri de dolor és la Coronació d’espines.
El quart misteri de dolor és la Pujada de Jesucrist al Calvari amb al creu al coll.
El cinquè misteri de dolor és la Crucificació i mort de Jesús a la creu.

Misteris de Llum
El primer misteri de llum és el Bateig de Jesús al Jordà.
El segon misteri de llum és la Presència de Jesús a les Bodes de Canà.
El tercer misteri de llum és l’Anunci del Regne de Déu..
El quart misteri de llum és la Transfiguració de Jesús al Tabor.
El cinquè misteri de llum és la Institució de l’Eucaristia.

Misteris de Glòria
El primer misteri de glòria és la Resurrecció de Crist Senyor Nostre.
El segon misteri de glòria és l’Ascensió de Nostre Senyor Jesucrist al cel.
El tercer misteri de glòria és la Vinguda de l’Esperit Sant en forma de llengües de foc.
El quart misteri de glòria és l’Assumpció de Maria Santíssima en cos i ànima al cel.
El cinquè misteri de glòria és la Coronació de la Verge Maria per Reina i Senyora de cel i terra.

Acció de gràcies
Infinites gràcies us donem, sobirana Princesa, pels favors que cada dia rebem de la vostra generosa mà, vulgueu, Senyora, tenir-nos ara i sempre sota la vostra protecció i empar, i per més obligar-vos us saludem amb una Salve (Déu vos salve Reina i Mare).

Lletania de Maria Santíssima
Senyor, tingueu pietat.
            Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
            Crist, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
            Senyor, tingueu pietat.
Crist, oïu-nos.
            Crist, oïu-nos.
Crist, escolteu-nos.
Crist, escolteu-nos.
Pare celestial, Déu,
tingueu pietat de nosaltres.
Déu, Fill redemptor del món.
            Tingueu pietat.
Déu, Esperit Sant.
            Tingueu pietat.
Santa Trinitat, un sol Déu,
            Tingueu pietat.
Santa Maria,
            pregueu per nosaltres.
Santa Mare de Déu.
            pregueu per nosaltres.
Santa Verge de les verges.
            pregueu per nosaltres.
Mare del Crist.
            pregueu per nosaltres.
Mare de l’Església.
            pregueu per nosaltres.
Mare de la divina gràcia.
            pregueu per nosaltres.
Mare puríssima.
            pregueu per nosaltres.
Mare castíssima.
            pregueu per nosaltres.
Mare virginal.
            pregueu per nosaltres.
Mare intacta.
            pregueu per nosaltres.
Mare immaculada.
            pregueu per nosaltres.
Mare amable.
            pregueu per nosaltres.
Mare admirable.
            pregueu per nosaltres.
Mare del bon consell
            pregueu per nosaltres.
Mare del Creador.
            pregueu per nosaltres.
Mare del Salvador.
            pregueu per nosaltres.

Verge prudentíssima.
            pregueu per nosaltres.
Verge venerable,
            pregueu per nosaltres.
Verge predicable.
            pregueu per nosaltres.
Verga potent.
            pregueu per nosaltres.
Verge clement.
            pregueu per nosaltres.
Verge fidel.
            pregueu per nosaltres.

Mirall de justícia.
            pregueu per nosaltres.
Seu de la saviesa.
            pregueu per nosaltres.
Causa de la nostra alegria.
            pregueu per nosaltres.
Vas espiritual.
            pregueu per nosaltres.
Vos honorable.
            pregueu per nosaltres.
Vos insigne de devoció.
            pregueu per nosaltres.
Rosa mística.
            pregueu per nosaltres.

Torre de David.
            pregueu per nosaltres.
Torre de marfil.
            pregueu per nosaltres.
Casa daurada.
            pregueu per nosaltres.
Arca de l’aliança.
            pregueu per nosaltres.
Porta del cel.
            pregueu per nosaltres.
Estel del matí.
            pregueu per nosaltres.
Salut dels malalts.
            pregueu per nosaltres.
Refugi dels pecadors.
            pregueu per nosaltres.
Consoladora dels afligits.
            pregueu per nosaltres.
Auxili dels cristians.
            pregueu per nosaltres.
Reina dels Àngels.
            pregueu per nosaltres.
Reina dels Patriarques.
            pregueu per nosaltres.
Reina dels Profetes.
            pregueu per nosaltres.
Reina dels Apòstols.
            pregueu per nosaltres.
Reina dels Màrtirs.
            pregueu per nosaltres.
Reina dels Confessors.
            pregueu per nosaltres.
Reina de les Verges.
            pregueu per nosaltres.
Reina de tots els Sants.
            pregueu per nosaltres.
Reina concebuda sens pecat original.
            pregueu per nosaltres.
Reina del Cel assumpta.
            pregueu per nosaltres.
Reina dels sacratíssim Rosari.
            pregueu per nosaltres.
Reina de la família.
            pregueu per nosaltres.
Reina de la pau.
            pregueu per nosaltres.

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món.
            Perdoneu-nos, Senyor.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món.
            Escolteu-nos, Senyor.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món.
Pregueu per nosaltres santa Mare de Déu.
            Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Oració
Preguem. Concediu, Senyor Déu, als vostre servents que frueixin de salut perpètua en l’ànima i en el cos, i per la gloriosa intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, siguin ara alliberats de la tristesa, i gaudeixin després l’alegria eterna del cel, per Crist, Senyor nostre. Amén.

dimecres, 27 de maig del 2015

Pregària a Déu Pare

Us enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra,
perquè heu revelat als senzills tot això
que heu amagat als savis i als entesos.
El Pare ho ha posat tot a les meves mans;
fora del Pare, ningú no coneix veritablement, el Fill;
igualment ningú no coneix veritablement el Pare,
fora del Fill i d’aquells a qui el Fill el vol revelar
(Mt 11,25-27)

Oració a l’Àngel de la Guarda

Àngel de la Guarda,
dolça companyia,
no et separis de mi
ni de nit ni de dia,
que si no
em perdria.

Pregària popular en anar a dormir

Visiteu, Senyor, aquesta casa 
i allunyeu-ne tots els enganys de l’enemic,
que els vostres àngels hi facin estada 
i ens hi guardin en la pau,
i que tinguem sempre damunt nostre 
la vostra benedicció. 
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Pregària popular del matí

A Déu m’encomano
i a Santa Maria;
la gràcia de Déu
per sempre amb mi sia.
Beneït sigui el nou dia,
i el bon Déu que ens l’envia;
Déu vos guar, Mare de Déu,

guardeu-me, Sant, Àngel meu.

El càntic de Maria

La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
Des d’ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.
El seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.
Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del sol
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
I els rics se’n tornen sense res.
Ha protegit Israel, el seu servent,
con ho havia promès als nostres pares;
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i la seva descendència per sempre.

(Lc 1,46-55)

Regina Coeli

Reina del cel, alegreu-vos, al·leluia;
perquè aquell que meresquéreu portar, al·leluia,
ha ressuscitat tal com digué, al·leluia.
Pregueu per nosaltres, al·leluia.
Alegreu-vos, Verge Maria, al·leluia.
Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Preguem. Oh Déu, vós ompliu el món d’alegria, amb la resurrecció del vostre Fill, Jesucrist, nostre Senyor: per la intercessió de la seva mare, la Verge Maria, concediu-nos d’arribar al goig de la vida eterna. Per Crist Senyor nostre. Amén.

L’Angelus

L’àngel del Senyor va anunciar a Maria.
I ella va concebre per obra de l’Esperit Sant (Avemaria)

Sóc l’esclava del Senyor.
Que es compleixin en mi les teves paraules (Avemaria)

El qui és la Paraula es va fer home.
I va habitar entre nosaltres (Avemaria)


Preguem. Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres cors, i feu que els qui, per l’anunci de l’àngel, hem conegut l’encarnació de Jesucrist, el vostre Fill, siguem conduïts, per la seva passió i per la seva creu, a la glòria de la resurrecció. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Glòria a Déu

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes que estima el Senyor.
Us lloem, us beneïm, us adorem,
us glorifiquem, us donem gràcies
per la vostra immensa glòria,
Senyor Déu, Rei celestial,
Déu i Pare omnipotent.
Senyor, Fill unigènit, Jesucrist,
Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare,
vós que lleveu el pecat del món,
acolliu la nostra súplica.
Vós, que seieu a la dreta del Pare,
tingueu pietat de nosaltres.
Perquè vós sou l’únic Sant,
vós l’únic Senyor,
vós l’únic Altíssim, Jesucrist,
amb l’Esperit Sant,

en la glòria de Déu Pare. Amén.

Confessió general: Jo pecador

Jo confesso a Déu totpoderós i vosaltres, germans, 
que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió. 
Per això, demano a la Verge Maria, Mare de Déu, 
als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, 
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.

Acte de contrició

Senyor meu Jesucrist,
Déu i home vertader, 
Creador, Pare i Redemptor meu; 
per ser vós qui sou bondat,
i perquè us estimo sobre totes les coses,
em pesa de tot cor, d’haver-vos ofès;
també em pesa perquè em podeu castigar 
amb les penes eternes de l’infern. 
Ajudat del vostra divina gràcia,
proposo no tornar mai més a pecar,
confessar-me, esmenar-me i
complir la penitència que em serà donada. Amén.

La Salve

Déu vos salve, 
Reina i Mare de misericòrdia; 
vida, dolcesa i esperança nostra, 
Déu vos salve.
A vós cridem els desterrats fills d’Eva; 
a vós sospirem. 
Gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes.
Ara, doncs, d’advocada nostra, 
gireu envers nosaltres aquests ulls vostres tan misericordiosos. 
I, després d’aquest exili, 
mostreu-nos Jesús, fruit beneït del vostre ventre.
Oh clementíssiima, 
oh piadosa, 
oh dolça sempre Verge Maria.

[Pregueu per nosaltres, Mare santa de Déu: perquè siguem dignes de les promeses de nostre Senyor Jesucrist. Amén]

El Credo de Nicea-Constantinoble

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.
I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu,
nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum,
Déu veritable nascut de Déu veritable,
engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare;
per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres els homes
i per la nostra salvació, davalla del cel.
I per obra de l’Esperit Sant, s’encarnà de la Verge Maria,
i es feu home.
Crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat;
Patí i fou sepulta,
i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures,
i se’n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.
Crec en l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida,
que procedeix del Pare i del Fill.
i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat;
que parlà per boca dels profetes.
I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.
I espero la resurrecció dels morts, i la vida de la glòria. Amén.

El Credo

Crec en un Déu,
Pare totpoderós, creador del cel i de la terra.
I en Jesucrist, únic Fill i Senyor nostre;
el qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant;
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat,
fou crucificat, mort i sepultat;
davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia d’entre els morts;
se’n pujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant;
la Santa Mare Església catòlica,
la comunió dels sants;
la remissió dels pecats;
la resurrecció de la carn;

la vida perdurable. Amén.

Glòria

Glòria la Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era en un principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

L’Avemaria

Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia;
el Senyor és amb vós;
beneïda sou vós entre totes les dones;
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu;
pregueu per nosaltres, pecadors,

ara i en l’hora de la nostra mort. Amén.

El Parenostre

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Facis la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem
els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem
a la temptació.

Ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.

El senyal de la creu

Pel senyal de la santa creu,
Dels nostres enemics,
Deslliureu-nos, Senyor, Deu nostre.
En el nom del Pare i del Fill

I de l’Esperit Sant. Amén.

En el nom del Pare

En el nom del Pare i del Fill

I de l’Esperit Sant. Amén.

dimarts, 26 de maig del 2015

GRÀCIES PER JOANA DE LESTONNAC

Senyor, ens dirigim a tu per donar-te gràcies.
La nostra pregària d'avui vol tenir un caire d’agraïment i d'alegria.
D’agraïment per Joana de Lestonnac i la seva obra. 
D'alegria per poder ser nois i noies de segle XXI, 
 encoratjats i amb ganes de fer futur; 
un futur construït sobre els valors que hem après a l’escola.

Per això Senyor et diem:
GRÀCIES PER JOANA DE LESTONNAC,
pel goig de conèixer una persona que va entregar part de la seva vida als altres.
GRÀCIES perquè amb la seva vida ens ha deixat un exemple a imitar:
Una dona amb coratge, en un món d'homes.
Una dona atenta a les necessitats, en un món de dificultats.
Una dona seguidora de Jesús, en un món de diferències religioses.

Senyor, també et volem donar GRÀCIES
per tot el que JOANA DE LESTONNAC ens va deixar:
Ella ens va dir: NO DEIXEU APAGAR MAl LA FLAMA.
GRÀCIES per mantenir en els nostres cors la flama encesa,
Una flama que ens empeny en la Lluita,
Una flama que ens fa forts en les dificultats,

Una flama que ens il·lumina quan tot és negre, 
una flama que ens ensenya els valors de l'Evangeli.

dijous, 14 de maig del 2015

Ensenya'ns a valorar

Senyor,
ajuda'ns a valorar el que tenim
i no queixar-nos de 
que els altres tenen coses que nosaltres no.
Tots aquí som afortunats,
i no hauríem de queixar-nos
pel que no tenim,
sinó donar gràcies
pel que sí tenim.
(O.P.)

diumenge, 3 de maig del 2015

No dudaria

Si pudiera olvidar
Todo aquello que fui
Si pudiera borrar
Todo lo que yo vi
No dudaría
No dudaría en volver a reír

Si pudiera explicar
Las vidas que quite
Si pudiera quemar
Las armas que use
No dudaría
No dudaría en volver a reír

Prometo ver la alegría
Escarmentar de la experiencia
Pero nunca, nunca mas
Usar la violencia

Si pudiera sembrar
Los campos que arrasé
Si pudiera devolver
La paz que quité
No dudaría
No dudaría en volver a reír

Si pudiera olvidar
Aquel llanto que oí
Si pudiera lograr
Apartarlo de mí
No dudaría
No dudaría en volver a reír

Prometo ver la alegría
Escarmentar de la experiencia
Pero nunca, nunca mas
Usar la violencia

(Antonio Flores)Gràcies

Gràcies, Jesús,
perquè no us canseu mai de nosaltres.
Ens estimeu sempre, fins i tot, quan pequem.
Gràcies pel perdó que ens heu donat avui.
Ajudeu-nos a ser sempre bons amics vostre
i a seguir el camí que ens proposeu.
Ens volem esforçar per estimar
el Pare del cel i els germans
com Vós els estimeu.
Amén

Vull

Vull que m'escoltis sense jutjar-me.

Vull que opinis sense aconsellar-me.

Vull que confiïs en mi sense exigir-me.

Vull que m'ajudis sense intentar decidir per mi.

Vull que tinguis cura de mi sense anul·lar-me.

Vull que em miris sense projectar les teves coses en mi.

Vull que m'abracis sense asfixiar-me.

Vull que m'animis sense empènyer-me.

Vull que em sostinguis sense fer-te càrrec de mi.

Vull que em protegeixis sense mentides.

Vull que t'apropis sense envair-me.

Vull que coneguis el que més et disgusta de mi.

Que ho acceptis i no provis de canviar-ho.

Vull que sàpigues... que avui pots comptar amb mi...

sense condicions.


Cartas para Claudia i Contes per pensar, Jorge Bucay

Sé que hay en tus ojos con solo mirar 
que estas cansado de andar y de andar 
y caminar girando siempre en un lugar 

Sé que las ventanas se pueden abrir 
cambiar el aire depende de ti 
te ayudara vale la pena una vez más 

Saber que se puede querer que se pueda 
quitarse los miedos sacarlos afuera 
pintarse la cara color esperanza 
tentar al futuro con el corazón 

Es mejor perderse que nunca embarcar 
mejor tentarse a dejar de intentar 
aunque ya ves que no es tan fácil empezar 

Sé que lo imposible se puede lograr 
que la tristeza algún día se irá 
y así será la vida cambia y cambiará 

Sentirás que el alma vuela 
por cantar una vez más 

Vale más poder brillar 
que solo buscar ver el sol

Fil de llum

Quan sento que tot s’ha acabat,
que no sé aixecar el cap,
que no tinc forces per continuar cap endavant,

quan sento que m’he fet petit,
que ja no crec en mi,
que el món continuaria igual si jo no fos aquí,

llavors m’esforço a recordar la teva cara al meu davant,
la meva orella escoltant la teva veu baixet parlant,
dient que guanyar-me el destí només dependria de mi,
i et vaig prometre prendre el repte a partir d’aquell instant.

Respira. Espera. Aixeca’t sense pressa.
Inspira. Refés-te. La vida, el món t’esperen.

Quan sento que no queda res
pel que sempre he lluitat,
i cau cada desig que m’ajudava a avançar,

quan sento que res té sentit,
que el món està girat,
que no sé com posar un peu a terra i recomençar,

torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant,
la meva orella escoltant la teva veu baixet parlant,
dient que guanyar-me el destí només dependria de mi,
i et vaig prometre prendre el repte a partir d’aquell instant.

Andreu RiféCamí llarg però no solitari

No em facis plorar, no em facis estar trista per una cosa que no mereixo patir.
Sóc pacient descobrint aquest camí, i espero trobar el final, no sé si se´n pot dir destí però sií sé el que vull, mentre recorri el camí amb pedres i comoditats no et demano que em donis solucions ni que m’aconsellis, demano que m’escoltis i em donis força.
Si cometo algun error dóna’m força per rectificar i seguir endavant el camí.
No demano miracles, nomès que estiguis al meu costat donant-me support.
A canvi donaré el millor de mí i si algun cop m’equivoqués, ajuda’m a sortir del sot.
Sento que tu no em pots fallar, perquè si alguna cosa falla seré jo.
Si a vegades la força, empeny i l’esperança no és suficient en el camí de pedres, resaré per tu.
Estic segura que el dia que em trobi a mi mateixa et trobaré a tú, espero que al confiar amb tu, tu també ho facis.

Abans d'anar a dormir

En aquest llit em poso, 7 àngels hi trobo 3 al cap i 4 als peus, Santa Maria en un costat i Sant Josep en l’altre que diuen (el teu nom), reposa, no pensis en cap mala cosa a les (una hora) et despertaràs.

Senyor!

"Senyor Jesús que venguéreu al món
per salvar els homes i ensenyar-los
a ser bons i f e r el bé,
ensenyau-nos a ser sempre
generosos a estimar-vos i
servir-vos com Vós mereixeu,
a estimar i servir
al proïsme per amor a Vós,
a estimar i servir al país més
que a nosaltres mateixos ,
a ajudar als seus fills atractar-se
amb cor de germans, a no tenir por
de cap esforç
ni sacrifici pel bé dels altres,
de donar-nos sense mirament,
de treballar sense pensar
en el repòs ni en el plaer
i a no cercar altra resposta,
sinó la de saber que tenim
sempre la vostra santa voluntat"

La muerte no es nada

La muerte no es nada. Yo sólo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo.
Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguna, sin rastro de sombra.
La vida es lo que es lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porqué estoy fuera de tu vista?
Te espero...no estoy lejos, justo del otro lado del camino...ves, todo va bién. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas, recuerda que te querré eternamente.

A TI QUE ESTÁS SENTADO EN TU SILLÓN

A TI QUE ESTÁS SENTADO EN TU SILLÓN
ATENTO O DISTRAÍDO, TE RECLAMO:
QUIERO QUE HAGAMOS VIDA ESTA CANCIÓN,
QUE A DIOS VAYAMOS JUNTOS DE LA MANO.

Hasta ahora sólo hablamos en teoría
de un mundo que sería más cristiano,
de un mundo que será sólo teoría si tu y yo
ahora no hacemos nada por cambiarlo.

De poco servirán nuestros esfuerzos
si en la calle no hacemos que se noten;
las palabras que lanzamos a los vientos:
que "Cristo sigue vivo en cada hombre".

Ya no valdrán mil "peros" ni disculpas,
que Cristo no es alguien con quien se juega;
si nuestro mundo no cambia, solamente será culpa
de quien diciendo "Sí", luego reniega.

A ti que estás sentado en tu sillón:
quisiera que no olvides este rato;
Dios ha pasado por este rincón
y quiere que a Él vayamos de la mano.

Camins

Camins que ara s'esvaeixen
Camins que hem de fer sols
Camins que ja són nous
Sortir a buscar el teu tresor
No és senzill saber cap a on has de marxar
Pren la direcció del teu cor
(Sopa de Cabra)

ADORA Y CONFIA

No te inquietes por las dificultades de la vida,

por sus altibajos,
por sus decepciones,
por su futuro más o menos sombrío.
Desea aquello que Dios desea.

Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades
el sacrificio de tu alma sencilla que,
pese a todo, acepta los designios
de su providencia.
Poco importa que te consideres un frustrado,
si Dios te considera plenamente realizado;
como le place.

Entrégate con confianza ciega en este Dios
que te quiere para Él.
Y que llegará hasta ti,
aunque no le veas nunca.
Piensa que te encuentras en sus manos,
más fuertemente cogido,
como más decaído y triste te encuentres.
Vive feliz. Te lo suplico.
Vive en paz.

Que nada te turbe.
Que nada sea capaz de quitarte tu paz.
Ni el cansancio psíquico.
Ni tus fallos morales.
Haz que surja,
y conserva siempre sobre tu rostro,
una dulce sonrisa, reflejo de aquello
que el Señor continuamente te señala.
Y en el fondo de tu alma coloca,
antes que nada,
como fuente de energía y criterio de verdad,
todo aquello que te llene de la paz de Dios.

Recuerda:
Todo aquello que te reprima y inquiete es falso.
Te lo aseguro
en nombre de las leyes de la vida
y de las promesas de Dios.

Por eso, cuando te sientas afligido, triste,
adora y confía.

NOMÉS AVUI

  1. Només per avui tractaré de viure exclusivament al dia, sense voler resoldre els problemes de la meva vida, tots de cop.
  2. Només per avui tindré màxima cura del meu aspecte: cortès en les meves maneres, no criticaré ningú, no pretendré criticar o disciplinar ningú, sinó a mi mateix.
  3. Només avui seré feliç en la certesa que he estat creat per a la felicitat, no sols a l'altre món, sinó en aquest també.
  4. Només per avui m'adaptaré a les circumstàncies, sense pretendre que les circumstàncies s'adaptin totes als meus desigs.
  5. Només per avui dedicaré deu minuts a una bona lectura; recordant que, com l'aliment és necessari per a la vida del cos, així la lectura és necessària per a la vida de l'ànima.
  6. Només per avui faré una bona acció i no ho diré a ningú.
  7. Només per avui faré alguna cosa que no desitjo fer; i si em sentís ofès en els meus sentiments procuraré que ningú no se n'assabenti.
  8. Només per avui em faré un programa detallat. Potser no el compliré totalment, però el redactaré. I em guardaré de dues calamitats: la pressa i la indecisió.
  9. Només per avui creuré fermament - encara que les circumstàncies demostrin el contrari- que la bona Providència de Déu s'ocupa de mi com si ningú més no existís al món.
  10. Només per avui no tindré temors. De manera particular no tindré por de gaudir del que és bell i de creure en la bondat.

Benedicció Irlandesa

Que el camí ens porti a trobar-nos,
que el vent bufi sempre al teu favor,
que el sol brilli càlidament sobre el teu rostre,
que la pluja xopi suaument les teves terres
i que, fins que tornem a trobar-nos,
Déu et guardi en el palmell de la seva mà.
Que Déu estigui amb tu i et beneeixi,
que vegis als fills dels teus fills,
que siguis pobre en infortunis
i ric en benediccions.
Que només coneguis la felicitat
a partir d'aquest dia
Què el camí ens porti a trobar-nos,
que el vent bufi sempre al teu favor,
que els càlids rajos del sol caiguin sobre la teva casa
i que sempre tinguis a prop una mà amiga.
Que sempre estigui verd l'herba que trepitges
i blava el cel sobre tu,
que siguin pures les alegries que t'envolten
i sincers els cors que t'estimen.

I per cantar...
Irish Blessing
May the road rise to meet you,
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
The rains fall soft upon your fields.
And until we meet again,
May God hold you in the palm of his hand.

"Rap vs. Racismo"

¿te has parao alguna vez ha hablar contigo mismo?
la vida puede ser de otro color si se habla de racismo
no vengo a dar un discurso de derechos humanos
ni vengo a contaros una de romanos
es la lucidez frente a la estupidez que existe
yo me pregunto donde empieza y donde acaba el chiste
buen desplante al vendedor ambulante que es otro currante
con familia y un futuro por delante

cada uno es único en su especie
no hay motivo ni razón para que se desprecie
es el temor a la igualdad y ha ignorar lo diferente
nos separa una absurda clase social permanente
máximo odio por la minima razón
no hay color, no hay comparación
tan solo otro episodio donde el mas intolerante fascismo
no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco

por muchas canciones que hagamos
por mucho que nos manifestemos
por muchas victimas que sufran
no caigan a lo largo del terreno
no nos concienciamos y así nos va
y en el articulo número uno escrito está
nacemos libres iguales en derecho y dignidad
a ver ¿porque es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel?

alto bajo feo guapo negro blanco ¿que mas da?
dentro de cien años todos calvo bajo tierra ¿va?
¿no has probado nunca conocer a un extranjero?
fíjate en los niños ellos saben de que va este juego
y es que la raza humana es un crisol
el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol
paso el relevo al compañero, para este mundo nuevo
es el triunfo del amor contra el miedo

cuando la bestia racista siente rabia y muerte
cuando la fobia se contagia y hierve acusándote de no ser igual
cuando en un mundo global
el buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal
cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo
y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos
racismo y marginación cuando solo ven al piel
y se olvidan de mirar al corazón

nadie te pide que salves el mundo de su dolor
todos perdimos la fe en un futuro mejor
esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo
a veces ser honrado es como mear contra el viento
pero no mires el color de mi piel
si realmente quieres ver el color de mis billetes
terremotos, huracanes, guerras, hambre
el racismo esta en los bolsillos del hombre

respira del todo esta brisa
ponte en la piel del otro a ver cuanto dura tu sonrisa
mostrar respeto al desigual por sexo, ideología o cultura
para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura
porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón
hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor
y la falta de inteligencia y comunicación

tu no eres racista, tío eres imbécil
por culpa de unos padres ignorantes eres dócil
hace ya muchos años que no existen los países
la frontera esta en la piel de cada uno
y todos nuestros nietos serán grises
como quieres que te recuerde como aquel que decía que
odiaba negros pero se escondía por si muerden
cobarde sin actitud, si algún día te enfrentas a tus demonios
veras que son blancos como tu
porque coño le miras con esa cara
si luego tu eres el primero en comprarle DVDs piratas
apoco por la amistad de las razas, difícil en este puto mundo
intolerante de ratas
ningún ser humano puede ser ilegal
lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad
yo apoyo al negro, al chino, al árabe incluso al marciano
por mi parte bienvenido a mi tierra romano

superando al treintena de edad
me escribí la de los niños
esta va por el papa
que lanza insultos un domingo en el bar
cuando el negro al que idolatra no consigue marcar
el partido esta perdido al entrar
el efecto secundario es que tu hijo sea un problema social
el futuro es que tu hija exija dinero pal cine
y se valla con el hijo del que te vendía clínex

realidad difusa haciendo menesteres
¿viste quien soy yo? dime tu quien eres
cobrando en papeles denegando los placeres
de hombres y mujeres, héroes de tal desafío
de luchar por tal desafío, de luchar por su amor propio
para que sus hijos no crezcan vacíos
nueva generación con principios
dando una buena educación sin prejuicios

cuando el dolor cobre el pecho
un corazón aguanta lo que le echen
pero dependiendo de los hechos
lucho por algo mejor, por derechos
y las palabras se las lleva el viento
¿estas? no, entre océanos hay una razón
que arrastra lagrimas al decir bros
yo solo me fijo en la persona
o tu júzgate antes de juzgar a cualquier otro

no, no es el tono de la piel lo que interesa
es el tono con el que te expresas, racistas se quejan
el extranjero les quita horas en la empresa
mas horas les quita la consola y es japonesa
pon atención luchar por la libertad
es algo mas que odiar al opresor
pido comprensión pues el pan se parte con las manos
pero se reparte con el corazón

por un lado me apena que sea necesario esto
por otro me alegra oír a mis compañeros
no se me ocurre un mensaje mas tonto ni mas lógico ni mas obvio ni mas serio
el problema viene cuando no ven el problema
y el problema se queda cuando lo niegan
supongo que no hacia falta ni decirlo

les queda claro ¿no? el rap esta contra el racismo