Translate

dissabte, 9 de febrer del 2013

FE - 3


SOBRE LA FE (textos per reflexionar sobre la fe)

Mc 9, 23-24
Guarició d'un noi endimoniat El passatge complet és Mc 9,14-29.
– Em dius si puc fer-hi res… Tot és possible al qui creu.
A l'instant el pare del noi exclamà:
– Crec, però ajuda’m a tenir més fe.
                        - Qui ens pot ajudar a tenir més fe si li ho demanem?
                        - Qui ens pot ajudar quan la nostra fe vacil·la?
                        - Podem creure en Jesús si Ell no ens ajuda?

Lc 17, 5-6
Augmenta'ns la fe
Llavors els apòstols digueren al Senyor:
– Augmenta'ns la fe.
Ell va respondre:
– Només que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, diríeu a aquesta morera: “Arrenca’t de soca-rel i planta’t al mig del mar, i us obeiria.”
- En qui hem de tenir fixa la nostra mirada si volem fer coses grans per la fe?
- Qui és el nostre guia en el camí de la fe i qui la pot portar a la plenitud?

Hebreus 12,2
Tinguem la mirada fixa en Jesús, qui ens ha de guiar pel camí de la fe i qui la porta a la plenitud. Ell, per arribar a la felicitat que li era proposada, va suportar el suplici de la creu sense fer cas de la vergonya que havia de passar, i està assegut a la dreta del tron de Déu.

- Podem cantar la cançó No fixeu els ulls en ningú més que en Ell.
- Què vol dir “No fixeu els ulls en ningú més que en Ell”?

FE I ACTA DE FE (textos per reflexionar sobre la fe)

Mt 14,28-31
Jesús camina sobre l'aigua El passatge complet és Mt 14,22-33.
Pere baixà de la barca, es posà a caminar sobre l'aigua i anà cap a Jesús. Però en veure que el vent era fort, es va acovardir. Llavors començà d'enfonsar-se i cridà: “Senyor, salva’m!”. A l'instant, Jesús estengué la mà i va agafar-lo tot dient-li: “Home de poca fe! Per què has dubtat?”.

                        - Qui és el pitjor enemic de la fe?
                        - I el millor amic?

Mc 11,22-23
Tingueu fe en Déu. Si algú diu a aquesta muntanya: “Alça’t i tira’t al mar”, sense dubtar-ne en el seu cor, sinó creient que es realitzarà allò que diu, us asseguro que li serà concedit.

                        - Com ens diu Jesús que ha de ser la nostra fe?
                        - Som capaços de tenir la fe que Jesús ens demana?

Jn 2,5
Les noces de Canà
La seva mare diu als servidors: – Feu tot el que ell us digui.

      - Qui va ser la primera persona que va creure en Jesús sense dubtar?
      - Que ens ajudar a no tenir dubtes?

LA FE FA PERDRE LA POR (textos per reflexionar sobre la fe)

Mt 8,25-26
La tempesta calmada El passatge complet és a 8,23-27
– Senyor, salva'ns, que ens enfonsem!
Ell els diu:
– Per què sou tan covards, gent de poca fe?
Llavors es va aixecar, va increpar els vents i l'aigua, i seguí una gran bonança.

                        - Quin és el pitjor enemic de la por?
                        - Quina relació hi ha entre la fe i la por?
                        - La por a la natura. Per què li tenim por?

A Marc, l'expressió és: “encara no teniu fe?”
A Lluc, l'expressió és: “on és la vostra fe?”

Mc 5,35-36
La filla de Jaire retornada a la vida El passatge complet és a Marc 5,21-43
– La teva filla s'ha mort. Què en trauràs, d'amoïnar el Mestre? Però Jesús, en sentir aquestes paraules, digué al cap de la sinagoga: – No tinguis por; tingues només fe.
- Com podem combatre la por a la mort?
- Quines són les paraules d'aquest text de l'evangeli que més va repetir Jesús?
- Les sentim?

LA PREGARIA I LA FE (textos per reflexionar sobre la fe)

Mt 21,22
Tot allò que demanareu amb fe a la pregària, ho rebreu.
                        - Com vol Jesús que preguem?
                        - Som constants en la pregària ?
                        - Demanem o agraïm?

LA FE GUAREIX (textos per reflexionar sobre la fe)

 Mt 9,28-30

Guarició de dos cecs El passatge complet és a Mt 9,27-31
Quan va arribar a casa, els cecs l'anaren a trobar. Jesús els preguntà: “Creieu que ho puc fer, això?”. Li responen: “Sí que ho creiem, Senyor.” Llavors els va tocar els ulls dient: “Que es faci segons la vostra fe”. I els ulls se'ls van obrir.
                        - Què vol dir que la fe obre els nostres ulls?
                        - Com tenim nosaltres els ulls?

Mt 8,8-10
Guarició del criat d'un centurió El passatge complet és a Mt 8,5-13
– Senyor, jo no sóc digne que entris a casa meva; digues només una paraula i el meu criat es posarà bo. Quan Jesús ho sentí, en quedà admirat i digué als qui el seguien:
– Us asseguro que no he trobat ningú a Israel amb tanta fe.
-         Va necessitar el centurió tornar a casa seva per saber que el seu criat s'havia curat?
-         Creiem el què ens diuen els que ens estimen?

LA FE I EL PERDÓ DELS PECATS (textos per reflexionar sobre la fe)

Mt 9,2
Guarició d'un paralític El passatge complet és a Mateu 9,1-8
Allà li dugueren un paralític ajagut en una llitera. Jesús, en veure la fe d'aquella gent, va dir al paralític:
– Coratge, fill, et són perdonats els pecats.
                        - La fe de qui va fer que Jesús perdonés els pecats al paralític?
                        - Com és la nostra fe?

Lc 7,48-50
Jesús perdona una pecadora El passatge complet és a Lc 7,36-50
Jesús digué a la dona: “Els teus pecats et són perdonats”. Els qui eren a taula amb ell començaren a pensar: «Qui és aquest que fins i tot perdona pecats?» Jesús digué encara a la dona: “La teva fe t'ha salvat. Vés-te'n en pau.”
- Creus que Jesús perdona els nostres errors si li ho demanem amb humilitat?

LA FE I LA SALVACIÓ (textos per reflexionar sobre la fe)

Lc 17, 17-19
Guarició de deu leprosos El passatge complet és a Lc 17,11-19
Jesús digué: “No eren deu els que han quedat purs? On són els altres nou? No hi ha hagut cap que tornés per donar glòria a Déu fora d’aquest estranger?” I li digué: “aixeca’t i ves-te’n, la teva fe t’ha salvat”
- Tots deu van ser curats, però tots deu van tornar per ser amics de Jesús, que és la salvació?

(a partir d’un material de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada