Translate

dimecres, 19 de juliol del 2017

Seguir Jesús

També a nosaltres, Pare, 
ens convida Jesús a seguir-lo, 
i nosaltres ens sentim feliços amb la seva crida 
i reconeixent la nostra feblesa, 
li diem que sí, 
tot i saber que som capaços de negar-ho i abandonar-lo,
fiats de la seva paraula, diem que sí, 
conscients que qui crida haurà de donar forces per respondre. 
Doneu-nos, Pare, el teu Esperit, 
que és també el de Jesús, 
per saber com seguir-lo 
i per seguir-lo de tal manera 
que la nostra vida sigui pur seguiment seu. 
Seguir Jesús és, sobretot, creure en ell, 
i creure en ell és arrelar la nostra vida en ell, 
en la seva persona viva, 
en la relació amb ell, 
saber-se de memòria les seves paraules, 
donar-los voltes en el cor, com Maria, 
i fer d'elles, no només el camí de la pròpia vida 
sinó el tresor que mai ens cansem de contemplar i palpar.
Escoltar les paraules del Mestre 
ens porta a obeir-les, 
a posar-les per obra; 
ens porta, Pare, a seguir la seva causa, 
que és la teva: el vostre Regne. 
En una situació com l'actual, 
en què la teva creació està tan degradada 
per la rapinya i l'espoli 
i en la que els teus fills, els pobres, 
són tinguts en res, 
la causa de Jesús és salvar el que s'havia perdut, 
restaurar la vida, alliberar els oprimits, 
i fer-ho tot això, no per la força, 
sinó convidant, sembrant llavors de vida, 
tendint ponts, vencent el mal amb el bé. 
Seguir Jesús és prosseguir la missió que Tu li has confiat; 
és sentir-nos enviats per ell com ell ho va ser per Tu. 
Ens crides a ser anunciadors de l'Evangeli de Jesús, 
servidors de la recreació que ell fa possible, 
enviats per ell a anunciar la seva salvació de paraula i d'obra,
lliures d'altres lligams, 
donant gratis el que gratis hem rebut: 
el teu amor alliberador i la teva presència salvadora. 
Jesús de Natzaret 
segueix avui en nosaltres fent història,
continuant la seva història a través de la nostra 
si és que ens deixem modelar per la seva presència. 
Us preguem, Senyor, per intercessió de Maria, 
la que va escoltar i va complir la paraula, 
que també nosaltres, com ella, 
siguem els teus deixebles i els teus enviats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada