Translate

dissabte, 24 de maig del 2014

Creiem!

Nosaltres creiem en Déu Pare, Creador del Cel i de la terra, tal com diu la Bíblia, que ens ha fet semblants a ell, a partir del fang, és a dir que som febles i forts a la vegada. Creiem en el poder de Déu, Pare compassiu que esta sempre al nostre costat, encara que nosaltres li donem l’esquena. 
Creiem en Jesús, fill de Déu i fill de Maria, model i germà nostre. Lamentablement caigué en mans deis poderosos del seu temps i va haver de patir deslleialtats i crueltats de part deis qui ni creien en el seu missatge. Però va ressuscitat victoriosament, derrotant la mort en el propi terreny. 
Creiem en l'Esperit Sant, que és per a nosaltres la llum i la for~a que ens il·lumina en els moments difícils, quan ens trobem 5015 i desorientats. Així com els apòstols van trobar la llum per a continuar predicant el missatge de Jesús, nosaltres volem rebre aquesta llum per a veure'l en el nostre dia a dia. 
Creiem en la santa Mare Església Catòlica, formada per tanta gent com nosaltres, Afirmem que l'Església som tots i no només els eclesiàstics. I perquè som Església afirmem que compartim i defensem els seus valors. 
Creiem en la Comunió deis Sants, en tots aquells que aquí a la terra han viscut obrant positivament a favor deis altres, han fet el bé, han ajudat i han fet millor aquest món. 
Creiem que Déu ens perdona els pecats, que amb la seva ajuda sempre podem començar de nou perquè ens coneix i ens estima. 
Creiem que la mort no té la última paraula, que després de la nostra vida en aquest món, ens espera la felicitat en Déu. 
Amén.

(Manifest de la confirmació del col·legi Lestonnac 2014)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada