Translate

diumenge, 22 de juliol de 2012

PAU - 3


PREGÀRIA PER LA PAU

Mirant mentalment els cinc continents del nostre món ens ajuntem a totes les comunitats cristianes i d’altres religions, a tots els homes i dones de bona voluntat, pregant units per la pau. Respondrem: escolteu-nos Senyor.
1.- Per la pau a COLÒMBIA, perquè acabin els conflictes, hi hagi una reconciliació nacional i callin les armes i els atemptats.
2.- Per la pau a VENEZUELA perquè cessin les violències, es reparteixi millor la riquesa i s’arribi a un procés de reconciliació.
3.- Per la pau a BOLIVIA per tal de que els enfrontaments d’aquestes dies acabin d’un cop i s’arribi a un pacte positiu.
4.- Per la pau a ARGENTINA. Que un  país ric i culte deixi de patir l'explotació de minories sense consciència i arribin a la concòrdia  entre tots.
5.- Pel BRASIL, que s’acabi la destrucció sistemàtica de les reserves forestals i creixi arreu el respecte als drets humans de les minories indígenes. Que el nou govern del president Lula aporti esperança i transformació social.
6.- Per la pau a centreamericà, El SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA, HONDURES, que es consolidin els processos de pau i reconciliació, es perdonin les terribles ferides de les guerres i augmenti el benestar dels pobres.
7.- Per la pau a MÈXIC, especialment a Chiapas i entre els que volen emigrar cap al Nord. Que el record de la Mare de Déu de Guadalupe uneixi aquell poble en fraternitat.
8.- Per la pau als EEUU, que cessin les violències, la cultura de la força, la prepotència dels poderosos i l’ambient favorable a la guerra de l’Iraq.
9.- Per la pau a IRLANDA DEL NORD, perquè no hi hagi retorn a les armes, sinó que es consolidin els passos donats vers un camí de consens i mútua estimació.
10.- Per la pau a ESPANYA, per tal que cessi el terrorisme d’ETA, es respectin tots els drets humans i s’arribi a un diàleg cercant el consens.
11.- Per la pau a ITÀLIA, que les màfies deixin de matar i s’arribi a una concòrdia entre els grups i les persones.
12.- Per la pau a RÚSSIA. Especialment en Txetxenia, que els drets humans siguin respectats per totes les parts i s’arribi a la reconciliació.
13.- Per la pau a BÒSNIA, MACEDÒNIA, SERBIA i en els altres països de l’antiga Iugoslàvia, perquè s’acabin els odis, es curin les ferides i torni el respecte a les diferències.
14.- Per la pau a ARGÈLIA, que s’acabin les matances de persones innocents i que es respecti el drets del poble berber.
15.- Per la pau a ISRAEL que acabin les matances, el terrorisme la venjança i es vulgui trobar una sortida al dret a existir del poble palestí.
16.- Per la pau a IRAK, que no sigui atacat un poble que porta tants anys de patiment, que es trobi un camí de reconciliació que favoregi als més pobres i precaris.
17.- Per la pau al KURDISTAN, que es reconeixi el dret a ser una nació, una cultura i un lloc en el món. Que cessin les violències i discriminacions.
18.- Per la pau al SUDAN, que s’acabi el fanatisme d’un govern que no respecta el drets a la diferència, que s’acabi la guerra entre el Nord i el Sud.
19.- Per la pau a SERRA LLEONA, que s’acabin les matances, els nens soldats i l’odi.
20.- Per la pau a NIGÈRIA, que no es prengui el sant llibre de l’Alcorà com excusa per matar dones a cops de pedra, que hi hagi un autèntic diàleg interreligiós que fomenti la concòrdia i la fraternitat.
21.- Per la pau  RWANDA i a BURUNDI, que s’acabin les matances, els assassinats, els odis, i es faci justícia imparcial.
22.- Per la pau al CONGO, que els fraccions rivals trobin el camí de l’entesa i no cerquin la Victòria militar com a recurs suprem.
23.- Per la pau ANGOLA, que es consolidi una situació d’alto el
foc i hi hagi una recuperació ràpida de la concòrdia.
24.- Per al pau al TOGO, que aquesta guerra desconeguda acabi ben aviat i es torni a la reconciliació ai a l’entesa.
25.- Per la pau, tan dèbil i amenaçada a ZIMBAUE. ABISSÍNIA, ERITREA I MADAGASCAR      així com a tantes altres regions d’Àfrica. Que s’arribi a una vertadera pau segons les tradicions i les cultures ancestrals d’aquells pobles.
26.- Per la pau a SKI-LANDA que acabin els terrorismes i les terribles repressions, i s’arribi a un respecta als drets del poble tamil.
27.- Per la pau a AFGANISTAN, que es consolidi l’statu quo després de les guerres, que els drets humans tinguin prioritat per sobre els interessos energètics i els malalts per conseqüència de l’urani empobrit siguin atesos com pertoca a fills de Déu.
28.- Per la pau entre EL PAKISTAN i LA ÍNDIA, que es respectin els drets humans, cessin les matances de cristians, i es cerqui un camí per solucionar el problema de CATCHEMIR.
29.- Per la pau al NEPAL, que acabi la guerrilla maoista, i s’arribi a la concorria i l’harmonia de la seva llarga tradició budista.
30.- Per la pau a LES FILIPINES, que acabin les guerres interiors i que no s’invoqui la religió com a causa de divisions i enfrontaments.
31.- Per la pau a INDONESIA que es respectin els drets de les minories i es trobi una sortida positiva per a totes les nacionalitats.
32.- Per la pau a COREA, dividida entre un Nord comunista i un Sud capitalista, que tots els esforços vagin a beneficiar els pobles i no a fabricar armes. Que s’arribi a la trobada definitiva entre les dues Corea.
33.- Preguem, units més que mai, per la nostra humanitat, pels que pateixen i moren de fam, de sida, de malalties a les que es podria, si es vogués, trobar solució, per la discriminació de les dones, per l’oblit de tanta gent gran, pel culte a la força i a la violència, per l’explotació dels immigrants, per la prostitució infantil, per les despeses sumptuoses, per la degradació de la natura, pel descontrol democràtic de les grans transnacionals, pels criteris de força, els militarisme, les màfies, les xarxes que extorsionen als dèbils.
34.- Preguem per les Nacions Unides, pels seus organismes internacionals, perquè s’arribi a uns tribunals, sense excepcions, per jutjar els crims contra l’humanitat, que tothom pugui tenir cultura, llibertat, possibilitat de reconciliació i autoestima.
35.- Preguem per nosaltres, perquè no tinguem la llum del Crist guardada sota el llit de la comoditat i l’egoisme, sinó que brilli a la nostra vida personal i comunitària.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada